Symptom

Vi behandlar hela kroppen och alla tänkbara muskuloskeletala besvär. Nedan beskriver vi några vanliga besvärsområden som vi ofta hjälper våra patienter med.

Huvudvärk

Dropdown-icon

Den vanligaste formen av huvudvärk är spänningshuvudvärk. Vid långvarig passivitet, stress eller annan muskulär överansträngning kan muskler i nackregionen projicera sin smärta upp i huvudet. Smärtan sätter sig oftast som ett band runt tinningar eller över hjässan

Nackbesvär

Accordion icon to show more or less

Nackbesvär är väldigt vanligt och kan ge en rad olika symptom. Många upplever en lätt molvärk med stelhetskänsla, medan andra får en plötslig krampaktig nacksmärta med stora rörelsebegränsningar. Några vanliga orsaker är bristande rörelsevariation/passivitet, stress eller annan överansträngning.

Ryggbesvär

Accordion icon to show more or less

Här kan både bröstryggen(ryggens övre del) eller ländryggen(ryggens nedre del) drabbas av besvär. Liksom för nacksmärta kan ryggbesvär komma smygande med en mildare ömhet och generell stelhetskänsla, eller uppstå plötsligt och akut som vid ett ryggskott. Ryggsmärta ger ofta rörelsebegränsningar med svårigheter att sätta på sig skorna, ställa sig upp eller komma ur bilen. Flera faktorer samverkar ofta för att besvär ska uppstå. Några vanligt förekommande orsaker kan vara brist på cirkulation vid passivitet, överansträngning efter ovana vardagsmoment/lyft, för hög träningsbelastning, stress eller annan inre oro.

Axelsmärta

Accordion icon to show more or less

Axelledens komplexitet med sin stora ledrörlighet samtidigt som den ska stabiliseras av många anslutande muskler, ställer stora krav på dess funktion - speciellt vid träning och idrottande. Just för idrottare kan besvär komma av för hög träningsbelastning eller bristande balans mellan rörlighet och styrka/kontroll. För kontorister eller andra mindre vardagsaktiva, kan statiska positioner och bristande cirkulation även skapa stelhet och smärta.

Underarm/händer

Accordion icon to show more or less

Detta område blir ofta besvärande efter långvariga statiska positioner och passivitet. Monotona och repetitiva rörelser vid datorn eller telefonen är några vanliga orsaker. Även olika överansträngningar från padel, golf eller tennis är också väldigt vanligt förekommande.

Höftsmärta

Accordion icon to show more or less

Både muskelsmärta, ledsmärta eller projicerad smärta från ryggen är vanligt i höftområdet. Några som ofta drabbas av besvär är löpare, gravida eller personer som är väldigt inaktiva.

Knäsmärta

Accordion icon to show more or less

Knäsmärta kan uppstå både akut eller smyga sig på. En vanlig orsak till knäsmärta är ”för mycket för snabbt”, där olika strukturer i knät inte hinner anpassa sig till för högt ställda belastningskrav vid t.ex. löpning eller annan fysisk aktivitet.

Underben/fot

Accordion icon to show more or less

Det här området kan också drabbas av olika överansträngningsdiagnoser och smärta. Även här uppstår smärta ofta efter att man ökat en aktivitet för snabbt i förhållande till vävnadens kapacitet. Vanliga besvär i området är plantar fasciit, stukningar eller smärttillstånd i vadmuskler och hälsenan.